Jolanta Klimek-Grądzka

Patent w dawnej Polsce - wokół gatunku
[The "patent" in the past - the genre]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Filologia jako porządkowanie chaosu. In honorem professoris Marci Cybulski
Miejsce: Łódź