Jolanta Klimek-Grądzka

Konferencja programowa NKN „Doskonałość edukacji akademickiej – jak przeorientować uczelnie na jakość kształcenia”
[National Research Congress conference entitled “The excellence of academic education – how to refocus higher education institutions on the quality of education”]

Organizacja konferencji krajowej

Miejsce: Lublin