Jolanta Klimek-Grądzka

Recenzja doktoratu Bartłomieja Drozda
[Review PhD Bartłomiej Drozd]

Recenzja w przewodzie doktorskim

Autor (twórca): Bartłomiej Drozd
Tytuł publikacji: Ślady polskiej kultury tradycyjnej w regionie Nord-Pas-de-Calais