Jolanta Klimek-Grądzka

2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

2018
Wystawa na konferencji krajowej


2017Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

Stypendium w ramach programu Erasmus2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Sekretarz redakcji czasopisma naukowegoRecenzja w przewodzie doktorskim


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowejUdział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej


Stypendium w ramach programu Erasmus


Członkostwo z wyboru w międzynarodowej organizacji naukowej


Odznaczenie krajowe resortowe


2015Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowegoOrganizacja konferencji krajowejStypendium w ramach programu Erasmus2014


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej2013


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyWygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej2012


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego


Stypendium w ramach programu Erasmus


Udział w festiwalu nauki


2011
Recenzja naukowa w czasopiśmie


Artykuł w czasopiśmie

2010


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2009

 • To niedáleko od ſiebie chodźimy, ieżeli tak wierzyćie i my tak wierzymy. Rozmowa pomiędzy trzema osobami dwóch wyznań
  [w:] Roczniki Humanistyczne


 • 2008  Artykuł w czasopiśmie


  2007


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  Artykuł w czasopiśmie


  Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


  2006


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany  Recenzja naukowa w czasopiśmie


  2005


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  2003  2002

 • Z fleksji Ogrodu fraszek Wacława Potockiego