Jolanta Klimek-Grądzka

2020


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2019

 • Obraz luteranów w Rodzayu abo potomstwie […] piątego ewanyelisty i oyca (1561)
  [w:] Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza
 • Sprostowanie niektórych tłumaczeń z tureckiego ws. Nowy przekład dziejopisów tureckich Ignacego Pietraszewskiego – pomiędzy recenzją a translacją
  [w:] Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Linguistica

 • Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  2018
  Wystawa na konferencji krajowej


  2017  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  Stypendium w ramach programu Erasmus  2016


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


  Sekretarz redakcji czasopisma naukowego  Recenzja w przewodzie doktorskim


  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej  Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej


  Stypendium w ramach programu Erasmus


  Członkostwo z wyboru w międzynarodowej organizacji naukowej


  Odznaczenie krajowe resortowe


  2015  Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego  Organizacja konferencji krajowej  Stypendium w ramach programu Erasmus  2014


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej  2013


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej  2012


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


  Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego


  Stypendium w ramach programu Erasmus


  Udział w festiwalu nauki


  2011
  Recenzja naukowa w czasopiśmie


  Artykuł w czasopiśmie

  2010


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  2009

 • To niedáleko od ſiebie chodźimy, ieżeli tak wierzyćie i my tak wierzymy. Rozmowa pomiędzy trzema osobami dwóch wyznań
  [w:] Roczniki Humanistyczne


 • 2008  Artykuł w czasopiśmie


  2007


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  Artykuł w czasopiśmie


  Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


  2006


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany  Recenzja naukowa w czasopiśmie


  2005


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  2003  2002

 • Z fleksji Ogrodu fraszek Wacława Potockiego