dr Joanna Wasąg

Instytut Nauk Inżynieryjno-Technicznych

Absolwenta Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie w 2012 roku ukończyłam studia licencjackie na kierunku Chemia podstawowa i stosowana a w 2014 roku otrzymałam tytuł magistra kierunku Chemia analityczna. 

We wrześniu 2014 roku rozpoczęłam na UMCS studia doktoranckie na kierunku Chemia pod opieką Pani prof. dr hab. Małgorzaty Grabarczyk. Pracę obroniłam 25 września 2018 roku. 

Od marca 2020 roku - adiunkt badawczo-dydaktyczny na Wydziale Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli.

Od 1 marca 2021 roku - adiunkt badawczo-dydaktyczny na Wydziale Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu.

Moje zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia chemii analitycznej, w głównej mierze analizę śladową i specjacyjną. W swojej pracy badawczej zajmowałam się oznaczaniem śladowych ilość metali w próbkach środowiskowych metodą adsorpcyjnej woltamperometrii stripingowej z zastosowaniem różnego typu elektrod pracujących.

 

2021

 • Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanym
 • Wystawa na konferencji międzynarodowej
 • Wygłoszenie komunikatu na konferencji krajowej
 • Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym
 • Mentor KUL w programie 3.5.1 "Zintegrowany program podnoszenia kompetencji studentów i pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II"
 • Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanym
 • Tworzenie programu studiów dla kierunku "Analityka kryminalistyczna"
 • Współpraca badawcza z UMCS w Lublinie
 • Współpraca badawcza z Politechniką Rzeszowską

2020

 • Złożenie grantu w konkursie MINIATURA4 finansowanego przez NCN
 • Wystawy na konferencjach krajowych
 • Tworzenie dokumentacji kierunku "Analityka kryminalistyczna"

2018

 • Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
 • Wystawy na konferencjach krajowych
 • Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

2017

 • Artykuły naukowe w wydawnictwach zbiorowych recenzowanych
 • Wystawy na konferencjach międzynarodowych
 • Wygłoszenie referatów na konferencjach krajowych
 • Wystawy na konferencjach krajowych
 • Kierownik dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Chemii UMCS.

2016

 • Artykuły naukowe w czasopismach recenzowanych
 • Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym
 • Wygłoszenie referatów na konferencjach krajowych
 • Wystawy na konferencjach międzynarodowych
 • Wystawy na konferencjach krajowych

2015

 • Artykuły naukowe w czasopismach recenzowanych
 • Artykuły naukowe w wydawnictwach zbiorowych recenzowanych
 • Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej
 • Wystawy na konferencjach krajowych
Ostatnia aktualizacja: 08.09.2021 13:41