dr Joanna Wasąg

Instytut Inżynierii Materiałowej

 

W pracy badawczej zajmuje się elektrochemią. Prowadziłam badania naukowe nad oznaczaniem śladowych ilość metali w próbkach wód naturalnych metodą adsorpcyjnej woltamperometrii stripingowej. W badaniach wykorzystywałam różnego typu elektrody pracujące, wytwarzane in situ w trakcie pomiarów, mając na celu zastąpienie toksycznych elektrod rtęciowych.

Ostatnia aktualizacja: 04.05.2020 22:14