20162015Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego

  • Recenzja
    [w:] Barbarzyńca. Pismo Antropologiczne


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji


Usługi naukowo-badawcze w kraju


2014


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


Organizacja konferencji krajowej
Wykonawca realizowanego projektu finansowanego z funduszy UE


2013

2012


Rozdział w recenzowanej książce naukowej


Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej


Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez NCN


2011Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowejWygłoszenie referatu na konferencji


Stypendium Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego


Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez NCN2010
Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


2009


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Organizacja konferencji międzynarodowej


2008

  • Konferencja Jaka informacja?