SEMESTR ZIMOWY 2019/2020

Rachunkowość zarządcza - ćwiczenia (ekonomia, I stopień, III rok):
zajęcia (01)-(15): kurs Moodle - zakres przygotowania, materiały
zajęcia (02) 14.10. RZ_zadanie

Controlling i budżetowanie - konwersatorium (ekonomia, II stopień, II rok):
kurs Moodle (po zakodowaniu)

SEMESTR LETNI 2019/2020

Rachunkowość jednostki oświatowej - laboratorium (ekonomia, II stopień, II rok): kurs Moodle (po zakodowaniu)

Rachunkowość finansowa - laboratoria (ekonomia, I stopień, II rok):
** Zadania rozwiązywane na zajęciach pochodzą z podręcznika "Rachunkowość finansowa od podstaw" G. Michalczuk, T. Mikulska, J. Fiedorczuk, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2016
** Ustawa o rachunkowości (tekst ujednolicony, w tym: załącznik nr 1 bilans i rachunek zysków i strat)
** Wzorcowy wykaz kont

  • zajęcia (01): prezentacja efektów kształcenia i zasad uzyskiwania zaliczenia z przedmiotu; powtórzenie wiadomości z podstaw rachunkowości
  • zajęcia (02)-(15): kurs Moodle (dostępne przez eKUL dla osób zakodowanych na poszczególne grupy)
Ostatnia aktualizacja: 09.11.2019 14:29