Ks. dr hab. Jarosław Woźniak
adiunkt - Katedra Współczesnych Form Przekazu Wiary
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: jaroslaw.wozniak_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0002-6372-1716