Interesuje się ikonografią chrześcijańską i dziejami sztuki dawnej, szczególnie dorobkiem artystycznym środowisk franciszkańskich w Polsce. W ramach klasztornej pracowni artystycznej (Pracownia św. Łukasza) w klasztorze bernardynów w Lublinie prowadzi warsztaty pisania ikon oraz zajęcia dydaktyczne związane z zagadnieniami sztuki sakralnej oraz teologii ikony. W ramach współpracy z klasztorami franciszkanów na Ukrainie zaprojektował i nadzorował odbudowę zniszczonych zabytkowych klasztorów i kościołów. Obecnie, jako autor projektu, nadzoruje prace budowlane i dekoracyjne franciszkańskiej kalwarii plenerowej w Szarogrodzie na Podolu. 

Ostatnia aktualizacja: 23.02.2017 12:43