• Prodziekan (od 2016-09-01)
  • Dyrektor Instytutu (od 2014-03-01 do 2016-08-31)
  • Dyrektor Instytutu (od 2013-10-01 do 2014-02-28)
  • Kierownik Katedry (od 2010-10-01 do 2014-06-10)