2009

Prace magisterskie
 • Przeszłość Kościoła Górnośląskiego na łamach Kalendarza "Z tej ziemi"
 • Rzym w pamiętnikach polskiego duchowieństwa XIX i XX w.
 • Wiadomości kościelne dla parafii dekanatu chełmżyńskiego (1929-39). Monografia czsopisma.

2008

Rozprawy doktorskie
 • Jan Kowalik jako dokumentalista i promotor kultury polskiej na emigracji
 • "Geneza, powstanie i organizacja diecezji elbląskiej".
Prace magisterskie
 • Ksiądz Kazimierz Hoffmann (1930- 1975) i jego idea ekumeniczna.
 • Krzyże i kapliczki przydrożne parafii Wniebowzięcia NMP w Mściszewicach.
 • Problematyka obozowa w twórczości ks. Konrada Szwedy
 • Religijność środowisk PGR-owskich Pomorza Zachodniego na przykładzie Lubicza.

2007

Prace magisterskie
 • Obraz kapłana w niefabularnej prozie Józefa Ignacego Kraszewskiego.
 • Historia parafii pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Żdżannem (1946 - 2003).
 • Kościół pomorski na łamach "Pielgrzyma" 1989 - 2000.
 • Zgromadzenie Córek Świętego Pawła w Polsce.
 • Ks. Władysław Gurgacz SJ (1914-1949) i płaszczyzny jego aktywności.

2006

Rozprawy doktorskie
 • "Geneza, powstanie i organizacja diecezji szczecińsko-kamieńskiej".
 • Życie religijne w Grudziądzu w okresie miedzywojennym.
Prace magisterskie
 • Obecność kapucynów na Łotwie 1929-1949.
 • Kalendarz Słowa Bożego (1920 - 1949).
 • Kolumba Białecka i jej dzieło w literaturze polskiej po 1945 roku.
 • Historia parafii Gorzyce Przeworskie w latach 1945-1982.