2011

Prace magisterskie
 • Lubelszczyzna lat wojny i okupacji w świetle pamiętników księdza Michała Słowikowskiego
 • Problematyka historyczna miesięcznika "Kronika"-Baermus Verk-Norvegia (1987-2003).
 • Twórczość literacko-publicystyczna ks. Franciszka Gryglewicza
 • Święty Feliks z Cantalice w literaturze XIX i XX wieku
 • Kwartalnik "Echa Polesia" i jego profil ideowo-tematyczny (2004-2010).
 • Duchowieństwo parafii Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Bytowie w latach 1821-1947.
 • Sytuacja społeczno-religijna Polaków w świetle wspomnień duchowieństwa z okresu Kulturkampfu.

2010

Prace magisterskie
 • Wojenne losy (1939-1945) polskiego duchowieństwa katolickiego w świetle wspomnień.
 • Duszpasterstwo Policji garnizonu lubelskiego (1989-2009)
 • Obraz Kościoła katolickiego w Chinach w świetle wspomnień ojca Gerarda Piotrowskiego.
 • Matka Celina Borzęcka i Obrembszczyzna. Drogi wzajemnych powiązań.
 • Chrystus Król i Jego święto w interpretacji Kardynała Augusta Hlonda.
 • Parafia Katedralna pod wezwaniem Świętej Trójcy w Gdańsku - Oliwie w latach 1945-1992.
 • Parafia greckokatolicka pod wezwaniem Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy w Koszalinie
 • Problematyka religijno - społeczna gawęd księdza Józefa Kłosa.
 • Parafia pod wezwaniem św. Antoniego Padewskiego w Rudzie Różanieckiej 1968-2008.
 • Kościół po drugiej wojnie światowej w interpretacji Stefana Kisielewskiego.
 • Problematyka historyczna miesięcznika "Pielgrzym" (Toronto 1984-2001).

2009

Rozprawy doktorskie
 • Sanktuaria Maryjne w dziejach Polski. Implikacje historyczno-religijne w świetle maryjnych kazań koronacyjnych XIX i pierwszej połowy XX wieku.
Prace magisterskie
 • Dzieje parafii świętego Marcina w Gostycynie w latach 1939-1992.