2014

Prace magisterskie
 • Wyższe Seminarium Duchowne w Lublinie (1943 - 1965) w świetle wspomnień wychowanków

2013

Rozprawy doktorskie
 • Peregrynacja Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na terenie obecnej diecezji legnickiej w latach 1963-64
 • Działalność duchowieństwa w Towarzystwach Naukowych w Galicji w XIX i XX wieku.
 • Polska idea narodowa w przepowiadaniu duchowieństwa katolickiego przełomu XIX i XX wieku
Prace magisterskie
 • Obraz ideowy Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1980-2010
 • Chrześcijańska wizja historii Polski w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Ksiądz Marian Peryt (1907-1966) i jego aktywność piśmiennicza

2012

Rozprawy doktorskie
 • Kościół włocławski w rzeczywistości PRL-u za czasów biskupa Antoniego Pawłowskiego (1951-1968)
 • Diecezja przemyska w latach 1944-1964.
 • Biskup warmiński Józef Ambroży Geritz (1783-1867). Życie i działalność
Prace magisterskie
 • Pokojowa oraz humanitarna działalność papieża Benedykta XV w latach 1914-1922
 • Historia parafii świętego Andrzeja Apostoła w Łyntupach w latach 1459-2010
 • Parafia świętego Ignacego Loyoli w Niemcach w latach 1945-1993
 • Błogosławiony Ignacy Kłopotowski. Duszpasterstwo i Apostolstwo Słowa Drukowanego oraz jego aktualność w czasach obecnych
 • Obraz Kościoła w Indiach w XIX i XX wieku w pamiętnikach Księdza Michała Zaleskiego

2011

Rozprawy doktorskie
 • Budownictwo sakralne diecezji warmińskiej w latach 1821-1945
 • Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Gnieżnie (1953-1992)
 • Sakry i sukcesja święceń biskupich episkopatu Kościoła katolickiego w Polsce w XIX i XX wieku
Prace magisterskie
 • Problematyka Kościoła Wschodniego w twórczości Ks.Michała Niechaja.
 • Biskup Stanisław Wojciech Okoniewski (1870-1944) i jego publicystyka religijna.