2021

Rozprawy doktorskie
 • Dzieje diecezji zamojsko-lubaczowskiej (1992-2017)
Prace magisterskie
 • Dzieje parafii świętego Wacława w Wołkowysku w latach 1827-1914

2020

Rozprawy doktorskie
 • Historyczno-patriotyczne rodowody misji ks. Jerzego Popiełuszki

2019

Prace magisterskie
 • Życie religijne i działalność osób duchownych w obozie koncentracyjnym na Majdanku

2018

Rozprawy doktorskie
 • Geneza, powstanie i organizacja diecezji grodzieńskiej (1991-2011)
Prace magisterskie
 • Browarnictwo kościelne w świetle wybranej historiografii

2017

Rozprawy doktorskie
 • Integracyjna działalność rządców kościelnych na Śląsku w latach 1945-1992
 • Eksterminacja duchowieństwa greckokatolickiej metropolii lwowsko-halickiej w latach 1939-1953
Prace magisterskie
 • Działalność oświatowa Akcji Katolickiej okresu międzywojennego na przykładzie Katolickiego Uniwersytetu Ludowego w Wąchocku i Instytutu Wyższej Kultury Religijnej w Radomiu
 • Architektura i sztuka kościoła pw. Świętej Trójcy w Bieździedzy.

2015

Rozprawy doktorskie
 • Kościół rzymskokatolicki na ziemiach polskich podczas II wojny światowej w świetle literatury pamiętnikarsko-wspomnieniowej (1990-2012)
 • Parafia św. Mikołaja w dziejach Lubli i regionu (1277-2000)
 • Marcin Luter i jego dzieło w świetle polskiej historiografii XX wieku
 • Kościół katolicki obrządku łacińskiego na Bukowinie (1900-1940)
Prace magisterskie
 • Parafia Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Lublinie (1979-2014)
 • Kościół cierpiący. Porównanie polityki represyjnej doby rewolucji francuskiej i reżimu komunistycznego w Polsce (1945-1956) w świetle literatury polskiej.
 • Działalność "Caritas" w diecezji grodzieńskiej w latach 1994-2005

2014

Rozprawy doktorskie
 • Biskup Walenty Wójcik. Życie i działalność (1914-1990)
Prace magisterskie
 • Idea jedności Kościoła według Włodzimierza Sołowjowa
 • Reformacja w Anglii w XVI wieku w świetle współczesnej historiografii polskiej i niemieckiej