2019


Rozdział w recenzowanej książce naukowej


2018


Rozdział w recenzowanej książce naukowej


Artykuł w czasopiśmie


2017


2016


2015


Rozdział w recenzowanej książce naukowej


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowanyKsiążka popularyzująca naukę


Artykuł w czasopiśmie


2014Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Artykuł w czasopiśmie2013


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

2012Rozdział w recenzowanej książce naukowej


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Artykuł w czasopiśmie


2011


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2010

Hasło encyklopedyczne


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


2009


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

2008


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

2007Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


2006Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


2005


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2004

2003
2002Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyRedakcja naczelna czasopisma naukowego


200019991997
1993Książka popularyzująca naukę


1992

  • Ks. Władysław Szulist w służbie duszpasterstwa i historii. 35 lat twórczości naukowopublicystycznej
  • Duchowieństwo katolickie diecezji chełmińskiej 1918-1939