2018
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


2017


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Redakcja naczelna publikacji naukowej
Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym przez NCBiR


2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyHasło encyklopedyczneCzłonkostwo w komitecie redakcyjnym serii wydawniczej


Redakcja naczelna publikacji naukowej
Recenzja w przewodzie doktorskimWygłoszenie referatu na konferencji krajowej


Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej


Członkostwo w radzie naukowej instytucji2015


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


Organizacja konferencji krajowejUdział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

2014


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym z budżetu KUL


Członkostwo w innej organizacji krajowej


2013


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Organizacja konferencji krajowej


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej2012


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyHasło encyklopedyczneRecenzja w przewodzie doktorskimOdznaczenie krajowe resortowe


2011Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego


Organizacja konferencji międzynarodowej


Członkostwo w innej organizacji krajowej


2010


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyHasło encyklopedyczne
20092008


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
200720052004

  • Odkrywanie wartości. Z problematyki socjologiczno-aksjologicznej

  • 2003


    Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


    1997


    Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym