Ks. dr hab. Jan Szymczyk
adiunkt - Katedra Socjologii Struktur, Procesów Społecznych i Pracy Socjalnej
Instytut Nauk Socjologicznych
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: jan.szymczyk_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0002-2595-6936