2021

Prace licencjackie
 • Biografia i twórczość J. R. R. Tolkiena w ujęciu turystyki kulturowej
 • Obyczaje, tradycje oraz życie codzienne w Korei Południowej w relacjach polskich podróżników
 • Dawna kultura mazurska jako przedmiot zainteresowania turystyki kulturowej
 • Świadectwa i pamiątki historyczne na terenie Berdyczowa z punktu widzenia turystyki kulturowej
 • Kluby piłkarskie jako element tożsamości kulturowej wybranych miast w Polsce
 • Atrakcyjność turystyczna wsi i kultury ludowej na przykładzie województwa lubelskiego
 • Turystyka narciarska i ośrodki narciarskie w Szwajcarii
 • Atrakcyjność historii i kultury Maroka dla turystyki
 • Realia turystyki dla obcokrajowców w Korei Północnej

2019

Prace magisterskie
 • Szlak partyzancki oddziału porucznika "Podkowy" w okolicach Szczebrzeszyna.
 • Formy upamiętnienia bitwy stoczonej pod Wrzawami w 1809 r.
 • Bitwa nad rzeką Jarmuk w 636 roku i jej konsekwencje

2018

Prace magisterskie
 • Sytuacja i pozycja hinduskich kobiet w Indiach na podstawie reportażu "Lalki w ogniu" Pauliny Wilk.
 • Symbolika klubów piłkarskich i jej znaczenie kulturowe
 • Tradycje i zabytki techniki hutniczej z XIX i XX w. w województwie świętokrzyskim oraz na terenach sąsiednich w edukacji krajoznawczej.

2017

Prace licencjackie
 • Obraz zakonu templariuszy w powieści "Król trędowaty" Zofii Kossak
 • Uczta u Wierzynka w polskiej historii i kulturze

2016

Rozprawy doktorskie
 • Średniowieczne kapaliny z ziem polskich na tle europejskim

2015

Rozprawy doktorskie
 • Służba wojskowa dworzan Zygmunta I Starego

2014

Prace magisterskie
 • Jeńcy niemieccy w polskiej niewoli w 1939 r. we wspomnieniach polskich uczestników kampanii wrześniowej.