2020


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
2017Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


2016


Książka naukowa recenzowana


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyArtykuł nierecenzowany w czasopiśmie


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


2015


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyArtykuł nierecenzowany w czasopiśmie

Recenzja w przewodzie doktorskim


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej2014


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Hasło encyklopedyczne20132006


Hasło encyklopedyczne


2003


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie


20021997

  • Wojskowość średniowiecznej Warmii