Jan Kruk
Specjalista - Sekcja Konserwacji i Remontów
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: jan.kruk_usun_to@kul.pl