P. Eben - „Suita Liturgica”

Udział w koncercie kameralnym (dyrygent, kameralista)

Miejsce: - Lublin, Kościół Akademicki KUL św. Krzyża