M. Zieleński - Offertoria et Communiones

Udział w koncercie kameralnym (dyrygent, kameralista)

Miejsce: Żory, Kościół Miłosierdzia Bożego