M. Zieleński - Offertoria et Communiones
[M. Zieleński - Offertoria et Communiones]

Udział w koncercie kameralnym (dyrygent, kameralista)

Miejsce: Kraków, Kościół św. Piotra i Pawła