J.S. Bach - „Meine Seele erhebt den Herren” Fuga sopra il Magnificat BWV 733; Chorał „Meine Seele erhebt den Herren” BWV 648 / F. Rączkowski - Wariacje na temat hymnu „Bogurodzica” / M. Sawa - Jutrznia / F. Liszt - Ave Maria (Arcadelt) / J.S. Bach - Preludium i fuga Es-dur BWV 552

Recital muzyczny, dyrygowanie

Miejsce: Poznań, Kościół pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela