S. Wesley - Trzy duety na 4 ręce: Duet G-dur; Duet F-dur; Duet A-dur / E. Schönfelder - Vorspiel und Fuge As-Dur na 4 ręce / J. Reveyron - Anamnèse na organy na 4 ręce i klawiaturę pedałową
[S. Wesley - Trzy duety na 4 ręce: Duet G-dur; Duet F-dur; Duet A-dur / E. Schönfelder - Vorspiel und Fuge As-Dur na 4 ręce / J. Reveyron - Anamnèse na organy na 4 ręce i klawiaturę pedałową]

Udział w koncercie kameralnym (dyrygent, kameralista)

Miejsce: Kościół Ewangelicko-Augsburski św. Marcina