Arcydzieła Johanna Sebastiana Bacha u św. Marcina, PTB 004
[Masterworks of Johann Sebastian Bach in St Martin's Church, PTB 004]

Realizacja nagrania dźwiękowego

Współautorzy: Aleksandra Kuls, Wacław Golonka, Andrzej Białko, Jan Kalinowski
Miejsce: Kraków, Kościół Ewangelicko-Augsburski św. Marcina