referat „Rola organów w opera omnia Mikołaja Zieleńskiego - możliwości i ograniczenia”
[The Role of the Organ in the Complete Works of Nicolaus Zieleński Oeuvre]

Wygłoszenie referatu na konferencji

Nazwa konferencji: Sympozjum z okazji 400-lecia wydania OFFERTORIA ET COMMUNIONES TOTIUS ANNI MIKOŁAJA ZIELEŃSKIEGO (WENECJA 1611)
Miejsce: Sympozjum z okazji 400-lecia wydania OFFERTORIA ET COMMUNIONES TOTIUS ANNI MIKOŁAJA ZIELEŃSKIEGO (WENECJA 1611)