referat „Wybrane aspekty i tendencje w muzyce religijnej Kościoła ewangelicko-reformowanego w Szwajcarii romańskiej na przełomie tysiącleci”
[The Aspects of Religious Music in the Protestant Church of Switzerland]

Wygłoszenie referatu na konferencji

Nazwa konferencji: Sympozjum „Polska muzyka kościelna- tradycja i współczesność“
Miejsce: Sympozjum „Polska muzyka kościelna- tradycja i współczesność“