M. Zieleński - Offertoria i Communiones, DUX 0786
[M. Zieleński - Offertoria et Communiones, DUX 0786]

Realizacja nagrania dźwiękowego

Współautorzy: Collegium Zieleński dyr. St. Gałoński
Miejsce: Kraków, Kościół Matki Boskiej Fatimskiej