Muzyka organowa u świętego Marcina
[Organ music in St Martin's Church]

Realizacja nagrania dźwiękowego

Współautorzy: M. Białko C. Jagiełło M. Szelest D. Bąkowski-Kois J. Wróblewski H.J. Botor
Miejsce: Kraków, Kościół Ewangelicko-Augsburski św. Marcina