M. Zieleński - Offertoria i Communiones
[M. Zieleński - Offertoria et Communiones]

Realizacja nagrania dźwiękowego

Współautorzy: Collegium Zieleński dyr. St. Gałoński
Miejsce: Kraków, Kościół Matki Boskiej Fatimskiej