M. Zieleński - Offertoria i Communiones
[M. Zieleński - Offertoria et Communiones]

Udział w koncercie kameralnym (dyrygent, kameralista)

Miejsce: Kraków, Kościół OO. Paulinów na Skałce