M. Zieleński - Offertoria i Communiones

Udział w koncercie kameralnym (dyrygent, kameralista)

Miejsce: Stary Sącz, Kościół św. Elżbiety