M. Zieleński - Offertoria i Communiones

Udział w koncercie kameralnym (dyrygent, kameralista)

Miejsce: Kraków, Kościół św. Katarzyny