J. z Lublina - 2 tańce z Tabulatury ( 1540 ) „ Rex” nr 11 ( bez tytułu ) nr 13; Anonim z Warszawskiej Tabulatury Organowej (w.XVI) - Prosa de Resurectione; S. Scheidt - Echo ad manuale duplex, forte et lene SSWV 128; P. Cornet - Salve Regina; A. Poglietti - Ricercar secundi toni - Ricercar quinti toni „Der Tag der ist so freudenreich”; H. Scheidemann - Toccata in G; J.S. Bach - Preludium i fuga C-dur BWV 531;
[Johannes of Lublin - Two Dances from the Tablature ( 1540 ) „ Rex” No. 11 (without title ) No. 13; Anonymous from the Warsaw Organ Tablature (17th Century) - Prosa de Resurectione; S. Scheidt - Echo ad manuale duplex, forte et lene SSWV 128; P. Cornet - Salve Regina; A. Poglietti - Ricercar secundi toni - Ricercar quinti toni „Der Tag der ist so freudenreich”; H. Scheidemann - Toccata in G; J.S. Bach - Praeludium and Fugue in C Major BWV 531;]

Recital muzyczny, dyrygowanie

Miejsce: Kazimierz Dolny, Kościół Farny