Organy Lubelszczyzny - Lublin, Kościół pw. Nawrócenia św. Pawła
[The Organs of the Lublin Area]

Realizacja nagrania dźwiękowego

Współautorzy: Elżbieta Charlińska, Ewa Polska, Marek Bochniak, Stanisław Maryjewski
Miejsce: Lublin, Kościół pw. Nawrócenia św. Pawła