recital organowy
[organ recital ]

Recital muzyczny, dyrygowanie

Miejsce: Lublin, Klasztor Karmelitów Bosych