Krakowskie spojrzenie na polską muzykę organową okresu Wielkiego Postu
[A Krakow view of Polish organ music during the Lent period]

Recenzja naukowa w czasopiśmie

Czasopismo: Pro Musica Sacra (ISSN: 2083-4039)
Współautorzy: Andrzej Gładysz
Rok wydania: 2019
Tom: 17
Strony od-do: 223-227
Dostęp WWW: http://czasopisma.upjp2.edu.pl/promusicasacra/article/view/3498/3400
DOI: 10.15633/pms.3498