Muzyka lubelska czasów Unii, w ramach projektu „450 lat Unii Lubelskiej - konkurs inicjatyw mieszkańców” - recital organowy
[organ recital ]

Recital muzyczny, dyrygowanie

Miejsce: Lublin, Aula KUL