recital organowy
[organ recital]

Recital muzyczny, dyrygowanie

Miejsce: Kazimierz Dolny, Kościół Farny