Recital organowy
[organ recital]

Recital muzyczny, dyrygowanie

Miejsce: Kraków, Kościół Ewangelicko-Augsburski św. Marcina