udział w koncercie
[part of the concert]

Udział w koncercie kameralnym (dyrygent, kameralista)

Miejsce: Lublin, Aula KUL