Recital organowy
[organ recital]

Recital muzyczny, dyrygowanie

Miejsce: Lublin, Bazylika Ojców Dominikanów