O definiowaniu pojęć dotyczących krajobrazu - kilka uwag metodologicznych
[To Define the Concepts of Landscape - Some Methodological Notes]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego (ISSN: 1896-1460)
Rok wydania: 2015
Tom: 30
Strony od-do: 9-18
Streszczenie: Publikacja zawiera omówienie istoty definiowania, rodzajów, sposobów oraz procedur tworzenia definicji. Zwraca uwagę na doniosłość typologii i eksplikacji. Informacje te stanowią zbiór uwag metodologicznych uczynionych w związku z projektem - pilotowanym przez Komisję Krajobrazu Kulturowego PTG - opracowania (nazwanego tu roboczo) słownika pojęć krajobrazowych.
Słowa kluczowe: krajobraz, pojęcie, definicja, eksplikacja, typologia
Dostęp WWW: http://www.krajobraz.kulturowy.us.edu.pl/publikacje.artykuly/30/1.lapinski.pdfCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Jacek Łapiński",
title = "O definiowaniu pojęć dotyczących krajobrazu - kilka uwag metodologicznych",
journal = "Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego",
year = "2015",
pages = "9-18"
}

Cytowanie w formacie APA:
Łapiński, J. (2015). O definiowaniu pojęć dotyczących krajobrazu - kilka uwag metodologicznych. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 9-18.