Homo Metropolitanus as a New Flâneur. Wandering Through Significant City Places

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

Miejsce: Newcastle
Rok wydania: 2011
Tytuł publikacji: Natural environment and culture in the Mediterranean Region II
Redaktorzy: Recep Efe, Münir A. Öztürk, Ibrahim Atalay
Strony od-do: 27-36
Streszczenie: Publikacja stanowi rodzaj zaproszenia do wędrówki po znaczących miejscach współczesnego miasta – METROPOLII, jako przestrzeni egzystencjalnej człowieka. Hipoteza robocza - przestrzeń metropolii, jakość owej przestrzeni determinuje jakość naszego życia. Celem opracowania jest próba zwrócenia uwagi na te elementy miasta, które stanowiły o jego charakterystyce w przeszłości a obecnie ulegają lub uległy już znaczącym przewartościowaniom. Zrozumienie charakteru owych przewartościowań wydaje się mieć także istotne znaczenie w dyskusji nad szeroko rozumianym zagadnieniem ekorozwoju. To wędrówka po METROPOLII w towarzystwie tego, kto zna je najlepiej: Homo metropolitanus. To współczesny flâneur – swoisty rodzaj człowieka technicznego zapodmiotowany w ponowoczesnej przestrzeni społecznej. Żyje w metropolii – mieście nowego ładu i nowej kultury, gdzie dotychczasowy publicus zostaje wypierany przez cyberprzestrzeń, a forum – dawne centrum realnego dyskursu społecznego – przekształca się w komercyjne city pozbawione kulturowych symboli lecz opanowane przez reklamę i design.
Słowa kluczowe: miasto, kultura postindustrialna, człowiek techniczny, przestrzeń egzystencjalna, krajobraz kulturowyCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Jacek Łapiński",
title = "Homo Metropolitanus as a New Flâneur. Wandering Through Significant City Places",
journal = "",
year = "2011",
pages = "27-36"
}

Cytowanie w formacie APA:
Łapiński, J. (2011). Homo Metropolitanus as a New Flâneur. Wandering Through Significant City Places. , 27-36.