2016

Prace licencjackie
 • Kowalski Daniel, Rola prawdy w etyce w ujęciu Tadeusza Stycznia
 • Mącik Michał, Miłość w etyce Karola Wojtyły
 • Oleszek Ewelina, Prawa zwierząt w myśli Petera Singera.

2014

Prace licencjackie
 • Kalita Katarzyna, Problem zła moralnego w powieściach Fiodora Dostojewskiego
 • Kobak Jan, Macierzyństwo zastępcze w świetle etyki personalistycznej
 • Kowalczyk Agnieszka, Problem motywacji moralnej w etyce Davida Hume'a
 • Lasouski Tadevush, Koncepcja miłości w etyce Maxa Schelera
 • Niedźwiedź Nikodem, Etyka a teologia moralna w ujęciu Tadeusza Stycznia.
 • Niezgoda Agnieszka, Pryncypia etyki Piotra Abelarda

2013

Prace licencjackie
 • Grabowska Agata, Państwo i prawo w etyce konfucjańskiej
 • Karpowicz Anna, Socjobiologiczne podstawy moralności w ujęciu Edwarda Osborne'a Wilsona
 • Romanowski Marcin, Liberalizm polityczny Johna Rawlsa
 • Wiejak Paulina, Intuicjonizm w etyce Tadeusza Kotarbińskiego.