Urodziłem się 05.12.1974 w Krośnie. Jestem żonaty, mam piątkę dzieci.

Studia filozoficzne odbyłem (1993-1998) na Wydziale Filozofii KUL.

 

Praca magisterska: "Bezwzględność dobra i względność słuszności w etyce Władysława Tatarkiewicza" (promotor: Ks. Prof. Tadeusz Styczeń)

Praca doktorska: "Zagadnienie normatywności w etyce personalistycznej. Zarys personalistycznej teorii etycznej" (promotor: Ks. Prof. Andrzej Szostek).

Od 1998 roku jestem zatrudniony na stanowisku asystenta (Katedra Etyki KUL).

Zajmuję się również popularyzacją filozofii (od 2004 roku jestem nauczycielem filozofii i etyki w III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie).

Od 2016 roku jestem ekspertem CKE (matura z filozofii)

Od listopada 2017 roku jestem koordynatorem zespołu ekspertów MEN ds. podstawy programowej etyki i filozofii

Zainteresowania naukowe:
  • Zagadnienie normatywności w etyce
  • Personalistyczna teoria etyczna
  • Etyka pedagogiczna, etyka nauczycielska
  • Dydaktyka filozofii i etyki
Ostatnia aktualizacja: 02.03.2017 10:27