prof. dr hab. Jacek Dąbała
profesor - Katedra Warsztatu Medialnego i Aksjologii
Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: jacek.dabala_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0002-2204-6152