dr Jacek Chaciński
Adiunkt - Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: jacek.chacinski_anti_spam@kul.pl